Pilihan dagangan nasdaq

Mereka boleh dan selalunya hanya memilih untuk menjual semula pilihan mereka - atau "perdagangan keluar dari kedudukan pilihan mereka". Jika mereka memilih untuk membeli atau menjual saham asas yang diwakili oleh pilihan mereka, ini dipanggil menjalankan pilihan. Opsyen Ditetapkan Seterusnya: Pilihan Gaya Penafian: Laman ini membincangkan opsyen dagangan pertukaran yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kliring Pilihan. Tiada pernyataan di laman web ini akan ditafsirkan sebagai syor untuk membeli atau menjual keselamatan, atau memberikan nasihat pelaburan.Anda harus meminta firma anda untuk menerangkan prosedur latihannya termasuk mana-mana tarikh akhir firma itu mungkin mempunyai arahan latihan pada hari dagangan terakhir sebelum tamat tempoh. Pilihan tertentu wujud dan tamat pada akhir minggu, akhir suku tahun atau pada masa lain. Adalah sangat penting untuk difahami apabila pilihan akan tamat tempoh, kerana nilai pilihan berkaitan secara langsung dengan tamat tempohnya.


Pilihan tertentu wujud dan tamat pada akhir minggu, akhir suku tahun atau pada masa lain. Laman ini membincangkan opsyen dagangan pertukaran yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kliring Pilihan. Untuk pilihan saham tersenarai, pilihan perdagangan nasdaq, ini secara tradisinya Sabtu berikutan Jumaat ketiga bulan tamat tempoh. Dalam contoh di atas, sebagai jualan pilihan dilakukan pada hari tamat tempoh, hampir tidak ada masa pilihan perdagangan nasdaq ditinggalkan. Panduan perdagangan opsyen ini memberikan gambaran mengenai ciri-ciri pilihan ekuiti dan bagaimana pelaburan ini berfungsi dalam segmen berikut: Seorang penjual pilihan yang tidak dijumpai kadang-kadang disebut sebagai penulis yang tidak dijumpai pilihan perdagangan nasdaqSebaliknya, mungkin menghadapi risiko yang tidak terhad. Kami harap anda akan dapati ini menjadi panduan yang berguna untuk mempelajari bagaimana cara membuat pilihan perdagangan. Laman ini membincangkan opsyen dagangan pertukaran yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kliring Pilihan. Semua pilihan kelas yang sama yang juga mempunyai unit perdagangan yang sama pada harga mogok yang sama dan tarikh tamat tempoh dirujuk sebagai siri opsyen. Tiada pernyataan di laman web ini akan ditafsirkan sebagai syor untuk membeli atau menjual keselamatan, atau memberikan nasihat pelaburan.

pilihan perdagangan nasdaq

Opsyen melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Sebelum membeli atau menjual pilihan, seseorang mesti menerima dan mengkaji semula satu salinan Ciri dan Risiko Pilihan Standard yang diterbitkan oleh Perbadanan Pembukaan Opsyen. Sebarang strategi yang dibincangkan, termasuk contoh yang menggunakan sekuriti sebenar dan data harga, adalah ketat untuk tujuan ilustrasi dan pendidikan dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan, cadangan atau permintaan untuk membeli atau menjual sekuriti.


Proses Pembatalan Pada suatu masa tertentu, pilihan boleh dibeli atau dijual dengan tarikh tamat tempoh. Ini ditunjukkan oleh penerangan tarikh. Tarikh tamat tempoh adalah hari terakhir ada pilihan. Untuk pilihan saham tersenarai, ini secara tradisinya adalah Sabtu berikutan Jumaat ketiga bulan tamat tempoh. Sila ambil perhatian bahawa ini adalah tarikh akhir yang mana firma broker mesti mengemukakan notis latihan.


Hak untuk membeli stok jika dilaksanakan Hak untuk menjual stok jika dilaksanakan Obligasi Penjual untuk menjual stok jika ditugaskan Obligasi untuk membeli stok jika diberikan Opsi Panggilan Opsyen Panggilan adalah kontrak yang memberikan pembeli hak untuk membeli saham ekuiti yang mendasari pada harga yang telah ditentukan harga mogok untuk tempoh masa pratetap.

Penjual pilihan Panggilan wajib menjual dasar yang mendasari jika Pembeli panggilan menjalankan pilihannya untuk membeli atau sebelum tarikh tamat pilihan. Letakkan Pilihan A Put adalah kontrak yang memberi pembeli hak untuk menjual saham stok asas pada harga yang telah ditetapkan untuk jangka masa yang ditetapkan. Penjual pilihan Put berhak untuk membeli sekuriti dasar jika Pembeli Put menjalankan pilihannya untuk dijual pada atau sebelum tarikh tamat pilihan.


pilihan perdagangan nasdaq